Společnost - ITP Přerov

Servis plynových kotlů 603 218 464 723 793 723

Společnost

Společnost s ručením omezeným SISKO spol. s r.o., byla založena společenskou smlouvou dne 18. 9. 1992.

Činnost firmy je zaměřena zejména na provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, zemních prací, inženýrství a poradenské činnosti ve stavebnictví a autodopravě. Dovednou obchodní a ekonomickou politikou dokázala firma překonat složité počáteční období a získat pevné postavení v regionu v silničním stavitelství. Vedení firmy důsledně dbá na zvyšování technického vybavení firmy a kvalitu prováděných prací.

Společnost SISKO spol. s r.o. také poskytuje projekční a inženýrskou činnost v oblasti stavenictví - zpracování projektové dokumentace na inženýrské, dopravní a pozemní stavby.

Odběratelé se rekrutují jak z řad soukromého sektoru, tak především ze státního sektoru. Své služby poskytujeme převážně v regionu střední Moravy, zajíždíme samozřejmě po celé České republice.

Oblast působnosti společnosti

Předmětem činnosti společnosti SISKO spol. s r.o. jsou podle výpisu z OR:

  • provádění staveb včetně jejich změn
  • stavitel
  • provádění inženýrských staveb včetně technické vybavenosti
  • inženýrská činnost ve stavebnictví
  • projekční činnost v oblasti stavenictví
  • poradenská činnost v oblasti stavebnictví
  • silniční motorová doprava nákladní, bez omezení celkové hmotnosti
  • podnikání v oblasti nakládání s odpady
  • obchodní činnost-nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Technický dozor investora:

provádíme v oboru dopravních staveb, vodohospodářských staveb a pozemního stavitelství

Identifikační údaje o společnosti

Obchodní název: SISKO spol. s r.o.
(zkratka Stavby Inženýrských Sítí a KOmunikací)
Sídlo: Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov
Provozovna: Novosady 189, 750 00 Dřevohostice

IČO: 47155558
DIČ: CZ47155558
Bankovní spojení: Komerční banka Přerov
č. ú. 14404831/0100

SpolečnostMilan Vyplel - ITP
Sušilova 32
75002 Přerov

Identifikační údaje:
IČO: 659 21 259
DIČ:CZ 7002275676

Spojte se s námi


Všechny kontakty

Copyright (c) 2020 itpprerov.cz, design a kód wedipa.com